Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je gaat na welke de reactieproducten zijn en wat er als overmaat verder overblijft. Je weet uit de opgave dat er een stof neerslaat. De andere blijven opgelost en via de info op het blad 'Informatie voor de vragen Chemie' onder oplosbaarheid van ion-verbindingen kan je deze terugvinden.