Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Via de dichtheid van de oplossing kan je de massa van het zuur in dat volume bepalen. Massa Zuur/MMzuur geeft je normaal de concentratie. Hier krijg je de concentratie 12,0 mol L-1. Dus kan je de MMzuur vinden. Deze vergelijk je met de gegeven MM's on het betreffende zuur te vinden. Dus 1.57g ml-1 = 1570g L-1, ....