Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Dat begrijp ik, maar waarom is het niet zoals ik redeneer b = - 2?