Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ik heb de oplossing zelf al gevonden :

De enigste mogelijkheid dat er de Ph met een half stijgt of daalt is doordat het een zwak zuur/base is. In dit geval neemt de Ph af, dus is het een base.

Ph = 7 + 1/2 (Pka + logCb)

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

Ik heb de oplossing zelf al gevonden :

De enigste mogelijkheid dat er de Ph met een half stijgt of daalt is doordat het een zwak zuur/base is. In dit geval neemt de Ph af, dus is het een base.

Ph = 7 + 1/2 (Pka + logCb)