Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Titratie is een methode om de concentratie van een onbekend zuur (of een onbekende base) te achterhalen door een sterke base (of sterk zuur) als titrans toe te voegen. Bij het equivalentiepunt is de hoeveelheid OH- (of H+), die je hebt toegevoegd, juist genoeg om alle H+ van het onbekende zuur (of alle OH- van de onbekende base) te neutraliseren. Je gebruikt daarom altijd een STERK zuur of base als titrans, omdat deze volledig splitst in H+ of OH- en je dus exact weet hoeveel H+ of OH- je hebt toegevoegd (bv. 1mol NaOH splitst in water in 1mol OH-). Een ZWAK zuur of base splitst niet volledig, de evenwichtsconcentratie van H+ en OH- is afhankelijk van de evenwichtsconstante Ka of Kb en is veranderlijk (dynamisch evenwicht!).

Een onbekend ZWAK zuur zal in water splitsen in H+ en een geconjugeerde base, die terug kan reageren tot het zuur:

1) HA <--H2O--> H+ + A-
2) A- <--H2O--> HA + OH-

Bij toevoeging van een basisch titrans, zal het evenwicht van reactie 2) naar links verschuiven of m.a.w. de toegevoegde OH- wordt deels opgebruikt om A- te vormen. De OH- concentratie verhoogt dus traag, waardoor de pH niet zo snel stijgt. Nadat alle HA wordt omgezet in A- heb je terug te maken met een "normale" titratie: alle toegevoegde OH- zorgt voor een snelle stijging van de pH waardoor de curve de hoogte in schiet. Bij deze titratie heb je te maken met een buffer, wat je ook ziet op de zwarte curve in de grafiek. Er is namelijk een buiging voor het half-equivalentiepunt (waar pH=pKa van het zwak zuur), wat duidt op een bufferzone.

image description

De roze curve is voor de titratie van een onbekend STERK zuur met een sterk basisch titrans. Het sterke zuur ioniseert in een aflopende reactie:

HA --H2O--> H+ + A-

De zuurrest is te zwak om terug te reageren (=spectator ion). Alle toegevoegde OH- zal zorgen voor een snelle stijging van de pH en er wordt geen buffer gevormd.

Dezelfde redenering geldt ook voor titratie van een onbekende base met een sterk zuur: zwak base = buffer, sterk base = geen buffer. Hierbij gaat de curve van hoog pH naar laag pH.

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

Titratie is een methode om de concentratie van een onbekend zuur (of een onbekende base) te achterhalen door een sterke base (of sterk zuur) als titrans toe te voegen. Bij het equivalentiepunt is de hoeveelheid OH- (of H+), die je hebt toegevoegd, juist genoeg om alle H+ van het onbekende zuur (of alle OH- van de onbekende base) te neutraliseren. Je gebruikt daarom altijd een STERK zuur of base als titrans, omdat deze volledig splitst in H+ of OH- en je dus exact weet hoeveel H+ of OH- je hebt toegevoegd (bv. 1mol NaOH splitst in water in 1mol OH-). Een ZWAK zuur of base splitst niet volledig, de evenwichtsconcentratie van H+ en OH- is afhankelijk van de evenwichtsconstante Ka of Kb en is veranderlijk (dynamisch evenwicht!).

Een onbekend ZWAK zuur zal in water splitsen in H+ en een geconjugeerde base, die terug kan reageren tot het zuur:

1) HA <--H2O--> H+ + A-
2) A- <--H2O--> HA + OH-

Bij toevoeging van een basisch titrans, zal het evenwicht van reactie 2) naar links verschuiven of m.a.w. de toegevoegde OH- wordt deels opgebruikt om A- te vormen. De OH- concentratie verhoogt dus traag, waardoor de pH niet zo snel stijgt. Nadat alle HA wordt omgezet in A- heb je terug te maken met een "normale" titratie: alle toegevoegde OH- zorgt voor een snelle stijging van de pH waardoor de curve de hoogte in schiet. Bij deze titratie heb je te maken met een buffer, wat je ook ziet op de zwarte curve in de grafiek. Er is namelijk een buiging voor het half-equivalentiepunt (waar pH=pKa van het zwak zuur), wat duidt op een bufferzone.

image description

De roze curve is voor de titratie van een onbekend STERK zuur met een sterk basisch titrans. Het sterke zuur ioniseert in een aflopende reactie:

HA --H2O--> H+ + A-

De zuurrest is te zwak om terug te reageren (=spectator ion). Alle toegevoegde OH- zal zorgen voor een snelle stijging van de pH en er wordt geen buffer gevormd.

Dezelfde redenering geldt ook voor titratie van een onbekende base met een sterk zuur: zwak base = buffer, sterk base = geen buffer. Hierbij gaat de curve van hoog pH naar laag pH.