Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Deze opgave is volgens mijn gegevens geschrapt, daar de omschrijving van de mogelijke oplossingen zoalvoldoende formuleerd niet eenduidig zijn. Je analyse is dus correct.

Oplossing D lijkt me hier de meest correcte. Reactie = een effectieve botsing. Met de juiste snelheid (voldoende energie) en juiste oriëntatie. De energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie neemt toe als de temperatuur stijgt.

Deze opgave is volgens mijn gegevens geschrapt, daar de omschrijving van de mogelijke oplossingen zoalvoldoende formuleerd zoals geformuleerd niet eenduidig zijn. is. Je analyse is dus correct.

Oplossing D lijkt me hier de meest correcte. Reactie Definitie van een reactie = een effectieve botsing. Met Dit is een botsing met de juiste snelheid (voldoende energie) en juiste oriëntatie. De energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie neemt toe als de temperatuur stijgt.