Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Een indicator is een stof die in gedissocieerde vorm een andere kleur heeft dan in ongesplitste toestand en kan bij een zuur-base-titratie aangewend worden om het omslaggebied, dan wel het omslagpunt (EP) visueel weer te geven. Deze omvorming van ongedissocieerde naar gedissocieerde vorm verloopt volgens een evenwichtsreaktie.

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

Een indicator is een stof die in gedissocieerde vorm een andere kleur heeft dan in ongesplitste toestand en kan bij een zuur-base-titratie aangewend worden om het omslaggebied, dan wel het omslagpunt (EP) visueel weer te geven. Deze omvorming van ongedissocieerde naar gedissocieerde vorm verloopt volgens een evenwichtsreaktie.