Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Vertrekkende van de resp. uitdrukking voor Ks en de erbij horende Ks-waarde kan je voor elk zilverzout de zilverconcentratie bepalen; dit is de concentratie waarbij dat zilverzout uit de oplossing neerslaat. Deze concentratie vergelijken met de toegevoegde zilvernitraatconcentratie geeft info of er een neerslag ontstaat, en zo ja, wat dan de kleur ervan is.