Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De theorie "achter" deze oefening gaat over het Hall-effect. In het bijzonder:

Twee geladen platen die evenwijdig opgesteld zijn zorgen voor een homogeen elektrisch veld. Hetzelfde geldt ook voor een rechthoekig stuk materiaal waar de lading aan beide zijden tegengesteld is. Voor dit homogene elektrische veld geldt: $$E=\frac{U}{h}$$

De grafiek zal dus een constante functie zijn.

De theorie "achter" deze oefening gaat over het Hall-effect. In het bijzonder:

Twee geladen platen die evenwijdig opgesteld zijn zorgen voor een homogeen elektrisch veld. Hetzelfde geldt ook voor een rechthoekig stuk materiaal waar de lading aan beide zijden tegengesteld is. Voor dit homogene elektrische veld geldt: $$E=\frac{U}{h}$$

De grafiek zal dus een constante functie zijn.

De theorie "achter" deze oefening gaat over het Hall-effect. In het bijzonder:

Twee geladen platen die evenwijdig opgesteld zijn zorgen voor een homogeen elektrisch veld. Voor dit homogene elektrische veld geldt: $$E=\frac{U}{h}$$

De grafiek zal dus een constante functie zijn.

De theorie "achter" deze oefening gaat over het Hall-effect. In het bijzonder:

Twee geladen platen die evenwijdig opgesteld zijn zorgen voor een homogeen elektrisch veld. Voor dit homogene elektrische veld geldt: $$E=\frac{U}{h}$$

De grafiek zal dus een constante functie zijn.