Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Eerst vereenvoudigen. De x in de noemer kan weggewerkt worden door teller en noemer te delen door x

Nu komt elke letter nog maar één keer voor en kan je het oplossen. Je plaatst het grootste getal in de noemer en de twee kleinste in de teller. Het derde getal (vierkantswortel 7) is wat je overhoudt.