Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Het is idd antwood C, want het is idd de vorm van het desbetreffende antigeen.