Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Bij deze oefening kijk je eerst naar het gegeven virus van 1993. Dan zie je bij het A/Hong Kong-virus 1968 staan, deze datum ligt het dichtste bij 1993. DUS deze 2 lijken het meest op elkaar (dat is figuur 3 = hong kong). Dan zie je dat A/Singapore virus het dichtste bij A/Hong Kong ligt kwestie jaartal, dus kijk je naar de figuren welke het meest op figuur 3 lijkt... dan kom je bij 2 uit (=A/Singapore)

Dus antwoord B