Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je beide reacties zijn OK uitgewerkt. Berekenen van het aantal mol CaCO3 uit de massa CaCO3 geeft je de mogelijkheid om het aantal mol CO2 hieruit geproduceerd te vinden. Hiervan kan je het volume berekenen. Aftrekken van dit volume van het totaal volume CO2 geproduceerd geeft je het volume dat van de MgCO3 komt. Vanuit dit volume bepaal je het aantal mol CO2 uit de MgCO3. Vervolgens ga je na met hoeveel mol MgCO3 dit overeenkomt. Hierna kan je de massa van MgCO3 in het tablet vinden. tracht deze redenering uit te werken waarna je het resultaat vindt. Succes!!