Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ik weet niet waarom jij 153atm uitkomt heb je goed afgerond? En je moet niet vergeten je massa om te zetten in mol (n)