Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Dus: je wil een concentratie van 0.01 mol per liter bekomen vertrekkende van een concentratie van 0.1 mol per liter. Je gaat;dus 10 maal verdunnen. Je bekomt dus 900 ml. Om dit te bereiken diende er water toegevoegd; en wel 900 - 90 = 810 ml.Dus dit is het