Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

He is dus van belang dat je de juiste eenheden gebruikt en kan rekenen met machten van tien. Dan bekom je 1,7.10^5 .