Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Een ongelijkheid maken met hoogte groter dan 21.

Breng de 21 over naar de vergelijking, maak er een gelijkheid van.

Zoek de nulpunten, maak een tekenschema.