Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je hebt de discriminant niet nodig hoor. Je moet de waarde van $x_{1}$ en $x_{2}$ nu nog niet bepalen.

Dit is wat ik heb gedaan: $4x^{2} -15x + a^{3} = 4(x - x_{1})(x - x_{2})$. Dit is een vergelijking van 2 veeltermen. 2 veeltermen zijn pas gelijk als ze dezelfde graad hebben en als de coëfficiënten gelijk zijn. In wiskundetaal is dit: als $ax^{2} + bx + c = dx^{2} + ex + f$, dan is $a = d$, $b = e$ en $c = f$.

Hier moet je eerst nog distributiviteit uitvoeren in uw rechter lid. Daarna alle termen groeperen (dus alle termen met $x^{2}$ samen nemen en alle termen met $x$ samen nemen, enz...). Dan vergelijk je met de gegeven veelterm en kan je daaruit $a$ halen. Lukt dit? Of heb ik het ingewikkeld uitgelegd? Laat maar weten wat je bekomt.

Je hebt de discriminant niet nodig hoor. Je moet de waarde van $x_{1}$ en $x_{2}$ nu nog niet bepalen.

Dit is wat ik heb gedaan: $4x^{2} -15x + a^{3} = 4(x - x_{1})(x - x_{2})$. Dit is een vergelijking van 2 veeltermen. 2 veeltermen zijn pas gelijk als ze dezelfde graad hebben en als de coëfficiënten gelijk zijn. In wiskundetaal is dit: als $ax^{2} + bx + c = dx^{2} + ex + f$, dan is $a = d$, $b = e$ en $c = f$.

Hier Er is ook nog gegeven dat $x_{2} = x_{1}^{2}$. Dan moet je eerst nog distributiviteit uitvoeren in uw rechter lid. Daarna alle termen groeperen (dus alle termen met $x^{2}$ samen nemen en alle termen met $x$ samen nemen, enz...). Dan vergelijk je met de gegeven veelterm en kan je $a$ daaruit $a$ halen. Lukt dit? Of heb ik het ingewikkeld ingewikkeld/vaag uitgelegd? Laat maar weten wat je bekomt.