Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Inderdaad, als er geen aantal windingen opgegeven zijn neem je aan dat dit N=1 is.