Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je hebt t niet, dus moet je die vinden uit v=a*t en t=v/a

Nu kan je met het invullen van x (0,05 m) de a bepalen.