Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

In Kc-vgl worden de concentraties uitgedrukt in mol/L. Je dient je gegevens hier naar om te werken. Kc = (H2O)(CO) / (H2)(CO2) = 0.64. Water is hier reactieproduct en komt dus voor in Kc. Je weet ook dat voor de vorming van H2O en CO er H2 en CO2 verdwijnt. Je kan aldus vinden wat er bij evenwicht van elk is. Invullen van deze concentraties (waarin je x als onbekende hebt) levert je het aantal mol per liter. Je kan aldus bepalen hoeveel dit is in het afgesloten vat van 2L. Voor een resultaat in gram dien je gebruik te maken van de molaire massa. Ook voor andere opgaven uit deze reeks kan je gelijkaardig denken.