Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Volle batterij : Ni3+-ionen en Cd°-atomen. Bij ontladen: vorming van Ni2+ en Cd2+. De lege batterij bevat Ni2+ en Cd2+

Om te laden: en dus om Ni2+ om te zetten tot Ni3+wordt deze verbonden aan de positieve pool. en om Cd2+ om te zetten tot Cd moet deze verbonden worden met de negatieve pool.

Na het opladen, heb je dan Ni3+ aan de positieve kant, en, Cd aan de negatieve kant.