Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

maar de reductie gebeurt toch aan de kathode en dat is bij een batterij toch de positieve pool ? en Cd ondergaat de reductie.