Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

In het laatste geval is de bal even niet in beweging en zou er een knikje in de grafiek zijn waar v=0