Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Bij het ontladen is het een galvanische cel. Bij het herladen is het een elektrolyseproces. Na volledig herladen zit je nog steeds in dit proces. Pas vanaf terug ontladen is het een galvanische cel. Gevraagd is: "Welke voorstelling geeft een nikkel-cadmiumbatterij weer nadat een uitgeputte batterij volledig werd herladen? ". Dit is op het eind van het laadproces.