Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Als ik l=n(lambda/2) invul, krijg ik l=4(lambda/2) en dan zou lambda gelijk moeten zijn aan de helft van de lengte maar dat klopt niet. Dus op het eerste zicht zou ik zeggen dat we deze formule hier niet mogen gebruiken omdat er niet gegeven staat dat het om een snaar gaat...