Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Misschien zit hier iets tussen. Niet alle links werken, maar er zijn wel interessante bestanden te vinden.

http://fysica.belsites.com/indexfy32_2.html

http://www.mathima.be/fysica.html

http://www.hetwarmewater.net/hww2017/ (kijken bij 5e en 6e jaar)