Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Vraag 8 = alleen 2, aangezien klonen genetisch identiek zijn vraag 13 = omdat ze een zoon heeft met de aandoening en die krijgt de rec x van haar vraag 18 = nee het is dominant omdat er bij rec meer onzekerheden zijn in de stamboom (je kan bij dominant alles invullen en bij rec zijn er 4 onwaarschijnlijkheden)

Vraag 8 = alleen 2, aangezien klonen genetisch identiek zijn

vraag 13 = omdat ze een zoon heeft met de aandoening en die krijgt de rec x van haar

vraag 18 = nee het is dominant omdat er bij rec meer onzekerheden zijn in de stamboom (je kan bij dominant alles invullen en bij rec zijn er 4 onwaarschijnlijkheden)