Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

C:\fakepath\Oppervlakte tussen 2 cirkels.JPGProbeer eens de afmetingen van de gele driehoek te bepalen en van daaruit de hoek te berekenen. Je hebt een straal van 1 als schuine zijde, een cos van 1/2 en daaruit kan je de hoek bepalen.

Vervolgens bijvoorbeeld verder werken tot een cirkelsegment.