Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Om RNA te traceren wil je dat het evolutionair stabiel blijft (Dus dat de genetische code niet de hele tijd veranderd), maar je wil ook een kleine diversiteit zodat je slecht een bepaald aantal genetische codes moet traceren en niet onnoemelijk veel.