Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ben je zeker dat er een verschil is?

Bij de fotosynthese maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie in zonlicht.

Bij de glycolyse maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie in suikers.

(Deze vraag is achteraan gesukkeld tussen al die chemie-vragen en daarom blijft hij onbeantwoord. Als ik er een antwoord op geef komt hij terug vooraan. Overigens ben ik benieuwd of ik hier nog iets van af weet)

Ben je zeker dat er een verschil is?

Bij de fotosynthese maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie in zonlicht.

Bij de glycolyse maak je energierijke verbindingen door omzetting van de energie in van suikers.

(Deze vraag is achteraan gesukkeld tussen al die chemie-vragen en daarom blijft hij onbeantwoord. Als ik er een antwoord op geef komt hij terug vooraan. Overigens ben ik benieuwd of ik hier nog iets van af weet)