Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Een uitwendige kracht zou bijvoorbeeld zijn dat er een touw is waaraan getrokken wordt om het systeem vooruit te trekken.

Je zou ook een uitwendige kracht hebben als een fietser tijdens het rijden van een helling ook nog eens mee trapt.

Zie je het zo een beetje?