Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Ik verwijs je naar de leerstofoverzicht op de site van Onderwijs Vlaanderen (http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/modelvragen/files/2015/Leerstofoverzicht-KIW-2015.pdf). De leerstof moet je wel kennen, maar ik veronderstel dat inzicht in de materie belangrijker is dan de exacte berekening van de reactie-enthalpie. Je moet bv. aan de hand van een grafiek kunnen uitmaken of of een reactie exo- of endo-energetisch is, spontaan of niet-spontaan (~reactie-enthalpie), traag of snel doorgaat (~activatie energie), etc.