Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie : potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld v an de aarde (Ep = mgh), in het gravitatieveld van de aarde Ep = -GMaardeMobject/r^2, in het elektrisch veld Ep = k Q1Q2/r^2, in het veld van de elastische kracht Ep = 1/2 * x^2; * kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) Ek = 1/2 *v^2 * chemische energie * kernenergie;

click to hide/show revision 2
No.2 Revision

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie :

 1. potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld v an van de aarde (Ep ($E_p = mgh), mgh$), in meer algemeen, in het gravitatieveld van de aarde Ep $$E_p = -GMaardeMobject/r^2, in -\frac{G \cdot M_{aarde} \cdot M_{object}}{r^2}$$
 2. omwille het elektrisch veld Ep $E_p = k Q1Q2/r^2, in het veld \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 3. omwille van de een elastische kracht Ep $E_p = 1/2 * x^2; * \frac{1}{2} \cdot x^2$;
 4. kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) Ek $E_k = 1/2 *v^2 * m*v^2$
 5. chemische energie * kernenergie;

  energie
 6. kernenergie
click to hide/show revision 3
No.3 Revision

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie :

 1. potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld van de aarde ($E_p = mgh$), in meer algemeen, in het gravitatieveld van de aarde $$E_p = -\frac{G \cdot M_{aarde} \cdot M_{object}}{r^2}$$
 2. omwille het elektrisch veld $E_p = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 3. omwille van een elastische kracht $E_p = \frac{1}{2} \cdot x^2$;
 4. kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) $E_k = 1/2 m*v^2$\frac{1}{2} m \cdot v^2$
 5. chemische energie
 6. kernenergie
click to hide/show revision 4
No.4 Revision

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie :

 1. potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld van de aarde ($E_p = mgh$), in meer algemeen, in het gravitatieveld van de aarde $$E_p = -\frac{G \cdot M_{aarde} \cdot M_{object}}{r^2}$$M_{object}}{r}$$
 2. omwille het elektrisch veld $E_p = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$Q_2}{r}$
 3. omwille van een elastische kracht $E_p = \frac{1}{2} \cdot x^2$;
 4. kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
 5. chemische energie
 6. kernenergie
click to hide/show revision 5
No.5 Revision

Arbeid is een vorm van energie nl. de energie verricht door een kracht. Er zijn echter vele vormen van energie :

 1. potentiële energie (eigen aan de plaats van een object) en dit kan zijn potentiële energie in het zwaartekrachtsveld van de aarde ($E_p = mgh$), in meer algemeen, in het gravitatieveld van de aarde $$E_p = -\frac{G \cdot M_{aarde} \cdot M_{object}}{r}$$
 2. omwille het elektrisch veld $E_p = k \frac{Q_1 Q_2}{r}$
 3. omwille van een elastische kracht $E_p = \frac{1}{2} \cdot x^2$;
 4. kinetische energie (eigen aan de snelehid van een voorwerp) $E_k = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
 5. chemische energie
 6. kernenergie