Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

answered 2017-08-15 03:26:24 -0500

Adara gravatar image

Het is een tweede graadsvergelijking je past euclidische deling uit Je bekomt stelsel en zoekt je onbekenden dan

Ik ga laatste stap geven : bij deling van A(x) door ( x+1) kom je als rest c-b+a uit en waarden van a b en c moet je uit je vorige gegevens vinden en kom je -6 uit OK?