Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Juli heeft altijd 31 dagen.

Dat zijn 4 weken en 3 dagen extra.

De kans dat er tussen de 3 extra dagen een zondag zit is 3/7