Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Dit is de vergelijking van de bovenste helft van een cirkel met straal 4. Dit doe ik meetkundig: Pi (4┬▓)/2

Als je de integraal wil oplossen moet dit via een substitutie naar poolco├Ârdinaten. Maar dat is kennis die je niet nodig hebt voor het toelatingsexamen.