Stel je vraag

Revision history [back]

Ik redeneer altijd dat als je lichtstraal van een milieu 1 (lucht) naar een 2e milieu gaat (hier glas) en dan terug uit dit glasplaatje treedt terug naar milieu 1 (lucht), dan weet je dat de inkomende lichtstraal, voor het glasplaatje, evenwijdig moet zijn aan de uittredende lichtstraal, na het glasplaatje.

Hopelijk is het wat duidelijk!