Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Wat is de relatie tussen het aantal mol en het volume van een gas wanneer de druk en temperatuur constant zijn?

Dus ? --> moeten we stoechiometrisch rekenen en hiervoor ken je de stappen.

Begin met de reactie te schrijven, coƫfficiƫnten aanpassen en schema tekenen en invullen.

Krijg je dit zo opgelost?