Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Juist voordat de bal stuit werkt alleen de zwaartekracht op de bal. Ook direct nadat de bal gestuiterd heeft werkt alleen de zwaartekracht op de bal. In beide gevallen is de versnelling dus g.

Op het moment dat de speler de bal gooit is de versnelling inderdaad groter dan g. Ook tijdens het stuiteren is de versnelling ongelijk aan g. Maar daar wordt volgens mij niet gevraagd.