Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De tweede methode is het meest volledig, omdat je daar ook de vertikale snelheid mee neemt. (Maar die is te verwaarlozen tegenover de horizontale.