Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Zoals je weet worden op het toelatingsexamen meerkeuzevragen gesteld. Deze vraag is vraag 7 van Toelatingsexamen augustus 2017. image description

Je moet aan de slag met de verschillende mogelijke oplossingen en proberen uit te zoeken waarom A, B en C geen buffer geven en D wel het juiste antwoord is.

Geef maar even aan of je er op deze manier wel uit geraakt.

Zoals je weet worden op het toelatingsexamen meerkeuzevragen gesteld. Deze vraag is vraag 7 van het Toelatingsexamen augustus 2017. image description

Je moet aan de slag met de verschillende mogelijke oplossingen en proberen uit te zoeken waarom A, B en C geen buffer geven en D wel het juiste antwoord is.

Geef maar even aan of je er op deze manier wel uit geraakt.