Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je kan vaststellen dat het telkens dezelfde reactie is maar dan omgekeerd.

Hierbij werden in reactie twee enkel de coëfficiënten vereenvoudigd. Als je deze aanpast zie je dat het telkens dezelfde reactie is.

Definitie van de evenwichtsconstante Ke = snelheidsconstante van de reactie naar rechts gedeeld door de snelheidsconstante van de reactie naar links.

Wat zou dan de juiste oplossing zijn? Ik denk niet dat C de juiste oplossing is.

Redeneer je even mee ... wat is je antwoord?

Je kan vaststellen dat het telkens dezelfde reactie is maar dan omgekeerd.

Hierbij werden werd in reactie twee enkel de coëfficiënten vereenvoudigd. Als je deze aanpast zie je dat het telkens dezelfde reactie is.

Definitie van de evenwichtsconstante Ke = snelheidsconstante van de reactie naar rechts gedeeld door de snelheidsconstante van de reactie naar links.

Wat zou dan de juiste oplossing zijn? Ik denk niet dat C de juiste oplossing is.

Redeneer je even mee ... wat is je antwoord?