Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Oorspronkelijk had ik de vergelijking

NH3 <-----> 1/2 N2 + 3/2 H2

omgeschreven naar

2 NH3 <-----> N2 + 3 H2

zodat alle coëfficiënten natuurlijke getallen zijn. Op basis van die laatste vergelijking had ik de evenwichtsvoorwaarde berekend:

K = [N2] x [H2]^3 x [NH3]^-2 = 1/0,65 = 1,54.

Zie ook mijn eerdere bericht. Maar dat is blijkbaar fout.

Oorspronkelijk had ik de vergelijking

NH3 <-----> 1/2 N2 + 3/2 H2

omgeschreven naar

2 NH3 <-----> N2 + 3 H2

zodat alle coëfficiënten natuurlijke getallen zijn. Op basis van die laatste vergelijking had ik de evenwichtsvoorwaarde berekend:

K = [N2] x [H2]^3 x [NH3]^-2 = 1/0,65 = 1,54.

Zie Blijkbaar is deze berekening echter fout, zie ook mijn eerdere bericht. Maar dat is blijkbaar fout.

Oorspronkelijk had ik de vergelijking

NH3 <-----> 1/2 N2 + 3/2 H2

omgeschreven naar

2 NH3 <-----> N2 + 3 H2

zodat alle coëfficiënten natuurlijke getallen zijn. Op basis van die laatste vergelijking had ik de evenwichtsvoorwaarde berekend:

K = [N2] x [H2]^3 x [NH3]^-2 = 1/0,65 = 1,54.

Blijkbaar is deze berekening redenering echter fout, zie ook mijn eerdere bericht.