Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Dit is een rechts lopende golf. (opgelet, t is negatief, x positief)

De periode is 1.33 seconden, dus na 0.33 seconden is 1/4 van de periode voorbij.

Bij x=0 en t=0 is de uitwijking =0, dus de golf begint in de neutrale positie.

Het kan alleen D zijn.