Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De koningin heeft een intermediair kenmerk

DUS:

LL = langharig KK = kaal KL = kortharig

De koningin is dus KL, haar gameten zouden K of L zijn ==> een dar is een onbevruchte eicel van de koningen, dus maw hij is of K (kaal) of L (lang) MAAR kan NOOIT kortharig zijn, want hij heeft maar een kenmerk.