Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je werkt tegenwoordig altijd met 38 ATP

Vroeger stond in de boeken ook wel eens 34 of 36, maar nu staat in allemaal 38

In de boek staat ook dat ongeveer 35% nuttig is en ongeveer 65% onnuttig (= warmteE) is