Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

De zwaartekracht is 600 N, de archimedeskracht 570 N, het verschil is 30 N

Mimi zinkt dus in het water (dat is normaal niet het geval, anders zouden we niet kunnen zwemmen!!!!)

Maar voor dit vraagstuk kan je toch verder rekenen. De dichtheid van Mimi zal dus groter moeten zijn dan water, dus hoger dan 10^3 kg/m³