Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Als de cilinder door een vrij beweegbare zuiger opgedeeld wordt wil dat zeggen dat de druk links en rechts van de zuiger gelijk is.

Als n1=2(n2) wil dat zeggen dat er dubbel zoveel mol n1 is als n2 aangezien de drukken gelijk zijn.

n1 moet dan dubbel zo veel plaats hebben, dus L1=2(L2)