Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Mutatie is een van de drijfende factoren voor soortvorming, dus is nodig om een verandering te krijgen in de genenpool, maar er zijn natuurlijk nog andere factoren die een rol spelen... hetgeen je nu vraagt is een toevalskwestie (genetische drift, partnerkeuze, recombinantie...) DUS stel, door een "gerichte partnerkeuze met een toevalig (in een groep telkens de ene recombinanten en in een andere een andere) zou je nog altijd soortvorming kunnen krijgen.

Tot nu toe hebben ze epigenetica niet vermengd met evolutieleer, dus hou epigenetica bij de andere delen en niet hier.